Mission

Med udgangspunkt i vores kunders individuelle behov vil vi gennem direkte, målrettet og effektiv markedsdialog generere troværdige og kvalitative kundeleads og markedsinformation for derigennem at bidrage til vores kunders forretningsmæssige muligheder for øget salg, vækst og lønsomhed.

Det vil vi gøre med udgangspunkt i vores kernekunde-strategi; fokus på b-t-b og fokus på it-virksomheder eller konsulentvirksomheder, som har leadkampagner og -opgaver, der på anden vis vedrører IT.

Vi ønsker i videst mulig udstrækning at forstå vores kunders grundlæggende afsætningsmæssige behov og agere som deres troværdige sparringspartner og rådgiver omkring valg af markedssegment, -budskab og fremgangsmåde for både kampagneafviklede og fortløbende opgaver.