Markedsanalyse

Specialisering

IDG Direct Research har gennemført markedsanalyseopgaver siden 1995.

IDG Direct Research har specialiseret sig i b-t-b kvantitative undersøgelser gennemført som telefoninterviews, primært for it-kundevirksomheder, på det nordiske marked.

IDG Direct Research laver skræddersyede undersøgelser, for eksempel i forbindelse med behovsanalyse, kundetilfredshedsundersøgelser, kendskabsundersøgelser eller konkurrentanalyser.

Teamet

Alle projektledere har en baggrund fra Handelshøjskolen, som briefer telefoninterviewerne grundigt før igangsættelse af enhver ny opgave.

Alle undersøgelser gennemføres ved hjælp af afdelingens CATI-system (computer asssisted telepfone interview system). Åbne spørgsmål noteres samvittighedsfuldt og kan efterkodes og tabuleres, hvis det ønskes.

Fordele ved telefoninterviews med IDG Direct Research

Der opnås ganske hurtigt kontakt med et relativt stort antal svarpersoner, typisk er det omkring 40-50 % af kontaktpersonerne, som ønsker at svare på spørgsmål over telefonen. Fordelen er også at det er muligt at fortsætte med interviewarbejdet, indtil det ønskede antal interviews er opnået.

IDG Direct Research leverer typisk også den relevante målgruppe til undersøgelsen, enten via centrale erhvervsregister, IDG Directs databaser eller i nogle tilfælde desk research og kundedatabaser.

Rapportering

IDG Direct Research kan håndtere hele analyseprocessen, fra definition af informationsbehov, spørgeramme, interviewindsamling samt rapportering.

Slutrapportering kan ske på simpel form som en datafil på eksempelvis Excel- eller SPSS-format eller som frekvens-/krydstabuleringer. Endelig kan IDG Direct Research også udarbejde hele analyserapporten, typisk leveret som en grafikrapport.Kontakt Manager Hans Jørgen Christiansen for en uforpligtende dialog.
Få et uforpligtende oplæg og tilbud - klik her!