Interviews / Markedsscreeninger

Skal du eller konkurrenten have ordren?

IDG Directs leadgenerering afdækker dine potentielle kunders behov, præferencer og købsintentioner, og giver dine sælgere kvalificerede leads at arbejde med. Du sikrer med andre ord at I identificerer nye potentielle kundeemner, før konkurrenterne gør det.

IDG Directs koncept

Ved hjælp af interviews, baseret på en spørgeramme som IDG Direct udvikler i tæt samarbejde med dig som kunde, afdækkes mulighederne i markedet og hos den enkelte kunde.

Det er typisk tilstrækkeligt at stille maksimalt 10-15 spørgsmål for at identificere potentielle kundeemner og finde kvalificerede leads til dine sælgere til videre kundedialog.

Vi hjælper dig med at finde den rigtige målgruppe til opgaven og sender målgruppen (hvis den leveres af IDG Direct) til godkendelse inden opstart.

Typiske spørgsmålsområder
  • Installationsoplysninger
  • Behovs-/problemspørgsmål
  • Investeringsplaner
  • Købspræferencer
  • Kontaktspørgsmål

Fordele ved IDG Directs leadgenereringskoncept

  • IDG Direct laver oplæg til manuskript og målgrupper
  • Der kan identificeres leads indenfor flere (produkt-)områder
  • Opbygning af opportunity pipeline til sælgere
  • Markedsfeedback og databaseopbygning (A-B-C kategorisering)

Processen

IDG Directs erfarne projektledere vil ud fra aftalt rapporteringsfrekvens fremsende en excel-fil med kvalitetschecket information om alle stillede spørgsmål samt en samlet opgavestatistik. Klik her for at læse hvordan vi procesmæssigt arbejder med din opgave.
Få et uforpligtende oplæg og tilbud - klik her!