Data Management

Hos IDG Direct er vi eksperter i datakvalitet. Vi kan hjælpe dig, både hvis det blot drejer sig om at fjerne dubletter fra din eksisterende database eller mere omfattende opdatering af hele din kundedatabase.

Kundetilpassede databaseopdatering

Har I behov for at konsolidere flere datakilder? Er din kundedatabase ajour og opdateret? Indeholder databasen de rigtige oplysninger? Indeholder databasen oplysninger om alle dine potentielle kunder? Har du eksempelvis e-mail permission på alle dine kunder og potentielle kundeemner?

IDG Direct har specialiseret sig i at opdatere, berige og kompletere kundedatabaser.

Datamatch

Datavask - få opdateret og forbedret kvaliteten af dine kundeoplysninger

Adresse-rens er første niveau i en datavask. Her fokuseres udelukkende på adresseelementerne i en kundeadresse: Dvs. gadenavn, husnr., etage, postnummer, by og stednavn. Med adresse-rens ensrettes disse data.

Næste niveau for opdatering er verifikation. Normalt kan mindst 70 % af kundedatabasens adresser verificeres.

Tredje niveau er dubletkørslen. Dubletter er en stor udfordring for de fleste. Det gælder både de interne dubletter i ens database, men også dubletter mellem egen database og eventuelle eksternt købte adresser.

Databerigelse - få tilført nye oplysninger i din kundedatabase

Det kunne eksempelvis være adresser uden telefonnumre, hvor telefonnummeret ønskes påført. Det kunne også være tilføjelse af emner eller informationer fra IDG Directs databank.

Grundlaget for datavask og -berigelse af en kundedatabase er en matchkørsel. IDG Direct anvender markedets mest avancerede værktøj til datamatch.Kontakt Manager Hans Jørgen Christiansen eller klik her for en uforpligtende dialog omkring Jeres kundedatabase.
Få et uforpligtende oplæg og tilbud - klik her!